Klik Video Pilihan Video Utama

SELHAP, Selangor ‘Global Halal Hub’

Program ‘Town Hall’ anjuran Invest Selangor Berhad di Pusat Konvensyen Shah Alam bertujuan membentangkan perkembangan pembangunan Pelan Tindakan Khas Hala Tuju Industri Halal Negeri Selangor atau ‘Selangor Halal Action Plan’ (SELHAP) 2018-2028. Perlaksanaan kajian dan penyediaan SELHAP mendapat kerjasama daripada gabungan Agensi Kerajaan Persekutuan dan Agensi Kerajaan Negeri. Turut hadir, Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan) merangkap Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) dan Pengarah Majlis Halal Malaysia JAKIM.

Video berkaitan