Klik Video Pilihan Video Utama

Shah Alam perintis…

Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) terpilih sebagai Perintis Transformasi Urusan Permit Pembinaan, Peneraju Utama Negeri ‘State Dealing With Construction Permit Champion’ (DCP). Permit diperkenalkan untuk memperkasakan sistem penyampaian perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dari aspek pengeluaran permit pembinaan dengan lebih mudah seterusnya meningkatkan pertumbuhan pembinaan negara.

Kandungan berkaitan