MES Video

Skim Bantuan Asuhan Rakyat ( SI KEMBAR)

SKIM BANTUAN ASUHAN RAKYAT atau SI KEMBAR dikhaskan untuk kanak-kanak yang berusia 4 tahun ke bawah yang dihantar ke Taman Asuhan Kanak-kanak atau Nurseri di Selangor.

Ibu bapa yang layak dan memenuhi syarat akan menerima bantuan yuran TASKA anak-anak mereka sebanyak RM100 setiap bulan. Bantuan yuran tersebut akan dibayar terus kepada TASKA atau Nurseri yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat sahaja. Skim ini terhad kepada 2 orang anak yang berumur 4 tahun kebawah.

Kandungan berkaitan