MES Video

Skim Keselamatan Kejiranan Pangsapuri

Kerajaan negeri menubuhkan skim ini untuk seluruh pangsapuri di Selangor demi memastikan keselamatan penduduk di kawasan pangsapuri terjamin di samping meringankan tugas polis.

Kandungan berkaitan