TVSelangor
Klik Video Pilihan Video Utama

Skim Smart Sewa, sewa & simpan

ccsb-ads

Kerajaan Negeri komited membantu golongan berpendapatan rendah menyewa sambil menyimpan dalam Skim Smart Sewa dengan menggunakan 30% jumlah keseluruhan sewaan bersih yang dibayar untuk deposit Rumah SelangorKu.

Video berkaitan