‘Smart’ doket, kawal hasil, tingkat pendapatan

0
253

Pengenalan sistem Smart Doket meningkatkan hasil pendapatan negeri dengan kawalan yang lebih sistematik dan dapat mengelakkan manipulasi doket dari individu yang tidak bertanggungjawab – Pelancaran Smart Doket, Pusat Konvensyen Shah Alam