TVSelangor
Klik Video Pilihan Video Utama

Smart IPR, akses hujung jari

Belanjawan Negeri Selangor 2019 menyaksikan Sistem Smart IPR diperkenalkan dalam pengurusan dan pemantauan maklumat serta data keseluruhan Inisiatif Peduli Rakyat (IPR) untuk Kerajaan Negeri. 42 program IPR dikategorikan kepada 6 kluster yang akan disatukan di bawah satu gerbang informasi membolehkan rakyat mendapatkan maklumat dan mendaftar secara ‘online’.

Video berkaitan