Klik

Solok Duku, kluster terbaharu madrasah tahfiz

Kluster madrasah di Solok Duku telah dikenal pasti sebagai kluster terbaharu berkaitan madrasah tahfiz. Setakat ini seramai 107 pelajar, guru dan ahli keluarga telah disaring, di mana dua kes positif Covid-19 telah disahkan dalam kalangan ahli keluarga, guru, kakitangan dan pelajar.

Video berkaitan