Klik Video Pilihan Video Utama

Speaker terbuka, tapi tegas

Speaker Dewan Negeri Selangor, Ng Suee Lim terbuka dalam meraikan pelbagai pandangan sepanjang berlangsungnya persidangan Dewan Negeri Selangor (DNS), namun beberapa prinsip dan peraturan perlu dihormati Ahli Dewan Negeri dalam menjamin kemuliaan DNS.

Kandungan berkaitan