SelangorTV
Klik

Stadium Shah Alam, baik pulih secara berperingkat

Dato’ Menteri Besar, Amirudin Shari berkata kerja membaik pulih Stadium Shah Alam perlu dilakukan secara berperingkat kerana kosnya menelan belanja yang besar iaitu hampir RM250 juta.

Video berkaitan