SelangorTV
Klik Video Pilihan Video Utama

Statistik ‘legit’, pacu ekonomi mampan

Kerajaan Negeri yakin melalui penghasilan statistik yang lebih terperinci menerusi Banci Perdagangan Borong & Runcit 2019 yang dijalankan Jabatan Perangkaan Malaysia mampu dijadikan teras utama dalam perancangan pembangunan negara khusunya di Selangor – Seminar Ekonomi Negeri Selangor & Majlis ‘Kick Off’ Banci Perdagangan Borong & Runcit 2019

Video berkaitan