Status tanah Paya Indah Wetlands tidak diubah -Elizabeth

0
169

Kerajaan Negeri tidak melakukan sebarang pengezonan kegunaan tanah di Lot 4827 dan Lot 3974 milik Paya Indah Wetlands untuk sebarang tujuan pembangunan