Klik Video Pilihan Video Utama

Suku pertama, pelaburan Selangor RM1.52 bilion

Bagi suku pertama 2019, sebanyak 75 projek perkilangan di Selangor telah mendapat kelulusan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) dengan RM1.52 bilion nilai pelaburan.

Kandungan berkaitan