Program Kerajaan Selangor

Sumbangan subsidi tambang bas bagi pelajar sekolah Tamil negeri Selangor (VERSI BAHASA TAMIL)

#subsiditambang #bassekolah #sekolahtamil

Seramai 26,258 murid sekolah jenis kebangsaan Tamil (SJKT) di seluruh negeri menerima bantuan subsidi tambang bas sekolah sejak 2013.
Sebanyak lebih RM7 juta dibelanjakan bagi meringankan beban ibu bapa berikutan sebahagian besar tinggal di pedalaman atau ladang, yang jauh dari sekolah.

#MediaSelangor #SelangorTV #SelangorKini

SUBSCRIBE kami di https://www.youtube.com/channel/UCKmQi2C16equg-umN_oGmuQ

SelangorTV
FACEBOOK : https://www.facebook.com/SelangorTV

MediaSelangor
FACEBOOK : https://www.facebook.com/MediaSelangor
TWITTER : https://twitter.com/media_selangor
INSTAGRAM : https://instagram.com/mediaselangor
TELEGRAM : https://t.me/MediaSelangor

Kandungan berkaitan