Tag : Apa Yang Belia Mahu

Klik Video Pilihan Video Utama

Malaysia baharu, belia mahu…

Herza Farhana Ismail
Forum ‘Malaysia Baharu: Apa Yang Belia Mahu?’ anjuran Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) Universiti Selangor (UNISEL) Kampus Shah Alam membincangkan perkara yang membentuk sesebuah belia. Panel