Tag : Buku Laporan Risiko Bencana

Klik Video Pilihan Video Utama

Laporan bencana, data komprehensif 2022

Zainah
Dato’ Menteri Besar, Amirudin Shari menerima Buku Laporan Risiko Bencana oleh Japan International Cooperation Agency (JICA), Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Kuala Lumpur, Pusat Penyelidikan Antarabangsa