Tag : eSports

Klik Video Pilihan Video Utama

Selangor sedia peruntukan ‘gamers’

Zainah
Dato’ Menteri Besar, Amirudin Shari telah membentangkan melalui Belanjawan Selangor 2019, peruntukan berjumlah RM400,000 khas buat dana pembangunan dan organisasi eSports di Selangor. Kerajaan Persekutuan