Tag : fahaman/ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ)

Semasa

MAIS teliti keperluan jelas kedudukan ASWJ di Selangor

Afiq Mohd Ehsan
#MAIS #PMB #ASWJ Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) mengadakan Perbincangan Meja Bulat (PMB): Keperluan mengadakan peruntukan dalam undang-undang tubuh negeri yang menjelaskan kedudukan fahaman/ajaran Ahli