SelangorTV

Tag : Institusi Pengajian Tinggi (IPT)

Klik

Pelajar pasca siswazah boleh mulakan aktiviti akademik

Fudhil Abdullah
Pelajar pasca siswazah bagi pangajian Sarjana (Masters) dan Doktor Falsafah (PHD) dibenarkan memulakan aktiviti akademik dengan segera di kampus Institusi Pengajian Tinggi (IPT) masing-masing. Kebenaran