Tag : JAIS

Klik Video Pilihan Video Utama

Permohonan sijil halal meningkat 67 peratus

Zainah
Sebanyak 78 badan pensijilan halal luar negara diiktiraf Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) terima 2,399 permohonan mulai Januari hingga Julai