Tag : Jelajah Maju Bersama 2019

Klik Video Pilihan Video Utama

Penjawat awam jangan lalai

Zainah
Bagi meneruskan kesinambungan kejayaan negeri Selangor sebagai negeri termaju, Dato’ Menteri Besar, Amirudin Shari menasihati penjawat awam agar tidak terlalu selesa dan lalai menjalankan tanggungjawab