Tag : KAMARULZAMAN SANUSI

Klik Video Pilihan Video Utama

Suntik minat pelajar kitar semula

Zainah
Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) dengan kerjasama Fraser & Neave Holdings Bhd (F&N) berjaya mengumpul lebih 100,000kg bahan kitar semula menerusi pertandingan Kempen Kitar Semula