Tag : Kebertanggungjawaban dan Ketelusan Negeri Melaka

Klik Video Pilihan Video Utama

SELCAT rujukan Melaka

Fudhil Abdullah
Dewan Negeri Selangor (DNS) dan Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan Selangor (SELCAT) hari ini menerima kunjungan daripada Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Kecekapan,