Tag : Ketua Eksekutif Selangor Information Technology and E-Commerce Council (SITEC)

Klik

650 usahawan e-dagang hasil SITEC, perluas program ke luar bandar

Fudhil Abdullah
Majlis Teknologi Maklumat dan E-Dagang Selangor (SITEC) telah melahirkan seramai 650 peniaga selain membantu 90 pakar penyedia perkhidmatan dalam landasan digital ekonomi sejak 2015. Sebagai