Tag : Ketua Jabatan Kualiti

Klik Video Pilihan Video Utama

Elak tragedi, sekat 10 tapak

Zainah
Kumpulan Semesta Sendirian Berhad (KSSB menghentikan operasi kontraktor naungannya di 10 lokasi demi menjaga aspek kualiti, keselamatan, kesihatan dan persekitaran sehingga semua prosedur dipatuhi bagi
Klik Video Pilihan Video Utama

KSSB didik kontraktor selamat & sihat

Zainah
Jabatan Kualiti, Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran (JKKKP) Kumpulan Semesta Sendirian Berhad (KSSB) komited dalam mendidik kontraktor naungannya mengikut prosedur ditetapkan.