Tag : Ketua Pegawai Eksekutif Landasan Lumayan Sdn. Bhd.

Klik Video Pilihan Video Utama

Pelihara mutu sungai, guna pakai ‘log boom’

Zainah
Landasan Lumayan Sdn. Bhd. (LLSB) dalam usaha memelihara dan memulihara sungai-sungai di Selangor menggunakan mekanisme pembersihan ‘log boom’ yang dipasang di setiap kawasan Pihak Berkuasa