Tag : Kongres Perpustakaan dan Maklumat Sedunia (WLIC)

Klik Video Utama

Pustakaan Raja Tun Uda, ‘world class’

Zainah
Sempena Kongres Perpustakaan dan Maklumat Sedunia (WLIC) anjuran International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), Perpusatakan Raja Tun Uda, Shah Alam terpilih sebagai lokasi