Tag : Landasan Lumayan Sdn. Bhd. (LLSB)

Klik Video Pilihan Video Utama

Pelihara mutu sungai, guna pakai ‘log boom’

Zainah
Landasan Lumayan Sdn. Bhd. (LLSB) dalam usaha memelihara dan memulihara sungai-sungai di Selangor menggunakan mekanisme pembersihan ‘log boom’ yang dipasang di setiap kawasan Pihak Berkuasa