Tag : Majlis Syarahan Profesor UNISEL kali ke-4

Klik Video Utama

Kewartawanan, peluang kerja luas…

Zainah
Memberi syarahan mengenai etika penyebaran berita, Prof Dr Azmuddin menjelaskan bahawa peluang pekerjaan bagi pelajar yang mengambil kursus kewartawanan masih luas, berikutan zaman teknologi yang