Tag : MBSA

Klik Video Pilihan Video Utama

Selangor Inthiyar Tholil Arvalar Maiyam pimpin usahawan

Zainah
Program Selangor Inthiyar Tholil Arvalar Maiyam (SITHAM) memberdaya usahawan India Selangor melalui pelbagai bantuan kemudahan dan kursus. Antara PBT yang terlibat pada minggu ini termasuk
Klik Video Pilihan Video Utama

Ilmu audit tingkat prestasi PBT Selangor

Zainah
Seminar Pengauditan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) anjuran Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) bertujuan meningkatkan nilai pengauditan melalui juruaudit, prestasi dan professionalisme. Ia mampu menyediakan platform