Tag : Menteri Besar (Pemerbadanan) (MBI)

Klik Video Pilihan Video Utama

Selangor Maritime Gateway, tingkat sosioekonomi

Zainah
Inisiatif Kerajaan Negeri dalam pemerkasaan Sungai Klang dan kawasan sekitarnya merupakan usaha meningkatkan mutu pertumbuhan sosioekonomi di Selangor. Pelaksanaan program Selangor Maritime Gateway ini merupakan