Tag : ‘New Urban Agenda’ (NUA)

Klik Video Pilihan Video Utama

Peranan PBT, bantu tadbir urus

Zainah
Bagi menghadapi cabaran dalam perbandaran serta penempatan atas faktor kepesatan rakyat pada masa depan, Majlis Perbandaran Kajang (MPKJ) menganjurkan Seminar Peranan Pihak Berkuasa Tempatan dalam