Tag : Pandan Jaya

Klik Video Pilihan Video Utama

‘Smart Farming’ Pandan Jaya, pertama di Malaysia

Zainah
Pandan Jaya bakal menjadi lokasi pertama di Malaysia menjalankan projek perintis tanaman pintar ‘Smart Farming’ pada penghujung tahun ini. Pelaksanaan tanaman pintar ini melibatkan penggunaan