SelangorTV

Tag : Penguatkuasaan Kilang Tanpa Kebenaran

Klik Video Pilihan Video Utama

Peluang akhir, kilang langgar syarat

Zainah
Kerajaan Negeri bersetuju membuka peluang terakhir kepada pemilik kilang haram untuk berdaftar memutihkan tanah perusahaan mereka menerusi Program Pematuhan Syarat dan Penguatkuasaan Kilang Tanpa Kebenaran
Klik Video Pilihan Video Utama

Insentif kilang haram

Zainah
Pertama dalam negara, Program Pematuhan Syarat dan Penguatkuasaan Kilang Tanpa Kebenaran menawarkan insentif pemotongan bayaran premium atau tambahan bagi memudahkan pemilik tanah serta pengusaha kilang