Tag : Perbincangan Meja Bulat (PMB)

Semasa

MAIS teliti keperluan jelas kedudukan ASWJ di Selangor

Afiq Mohd Ehsan
#MAIS #PMB #ASWJ Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) mengadakan Perbincangan Meja Bulat (PMB): Keperluan mengadakan peruntukan dalam undang-undang tubuh negeri yang menjelaskan kedudukan fahaman/ajaran Ahli
Semasa

Ayam murah Selangor diteruskan, Selangor Saring bantu kesan penyakit

Fudhil Abdullah
#ayammurahselangor #selangorsaring #sukarelawanelit 1. Jualan ayam murah Selangor diteruskan 2. Selangor Saring sedia lebih 100,000 kuota kesan penyakit berbahaya 3. SERVE Elit sedia sukarelawan bantu