Tag : Pusat Penyelidikan Ekosistem Marin (EKOMAR) Fakulti Sains

Laporan Khas

Ocean Cleanup, misi memburu ‘Crown of Thorns’

Fudhil Abdullah
#oceancleanup #crownofthorns #penyelidikanekosistemmarin Kerajaan Negeri dengan kerjasama Pusat Penyelidikan Ekosistem Marin (EKOMAR) Fakulti Sains dan Teknologi (FST) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) berjaya melaksanakan pembersihan lautan