SelangorTV

Tag : Revolusi Industri 4.0

Klik

Inisiatif Belanjawan Selangor 2020 seiring Revolusi Industri 4.0

Zainah
Keberanian Dato’ Menteri Besar, Amirudin Shari melaksanakan pelbagai inisiatif yang mengutamakan golongan belia dan seiring perkembangan Revolusi Industri 4.0 mendapat pujian daripada Ahli Dewan Negeri
Klik Video Pilihan Video Utama

Digital luar bandar, saling berhubung

Fudhil Abdullah
Kerajaan Negeri berusaha merapatkan jurang digital antara kawasan bandar dan luar bandar untuk berganjak kepada Revolusi Industri 4.0 sekali gus memastikan rakyat Selangor saling berhubung