Tag : Selangor Xtiv Virtual Youth Busking

Klik Pilihan Mingguan

Selangor Xtiv Virtual Youth Busking, sasar 8,000 penyertaan

Zainah
Kerajaan Negeri menyasarkan sebanyak 8,000 penyertaan menerusi program Selangor Xtiv Virtual Youth Busking 2020. Ia bertujuan bagi memberi peluang kepada golongan pemuzik jalanan untuk menonjolkan