Tag : SKIM

Klik Video Pilihan Video Utama

8 skim layak pensijilan halal

Zainah
Lapan skim yang boleh dibuat permohonan sijil halal adalah produk makanan, barang gunaan, premis makanan, rumah sembelihan, logistik, farmaseutikal, kosmetik serta OEM (Original Equipment Manufacturer)