Tag : Timbalan Menteri Air

Klik Video Pilihan Video Utama

Sungai aset berharga, selamatkan…

Zainah
Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli melaksanakan Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu atau ‘Integrated River Basin Management’ (IRBM), iaitu kesedaran awam yang melibatkan masyarakat dalam usaha