Semasa

Talian SEHAT akses kaunselor kesihatan mental

#sehat #kesihatanmental #kaunselor

Kerajaan Negeri memperkenalkan program Selangor Mental Sihat (SEHAT) bagi membantu rakyat membuat saringan kesihatan mental. Talian SEHAT disediakan untuk memudahkan akses rakyat mendapatkan khidmat kaunselor.

#MediaSelangor #SelangorTV #SelangorKini

SUBSCRIBE kami di https://www.youtube.com/channel/UCKmQi2C16equg-umN_oGmuQ

SelangorTV
FACEBOOK : https://www.facebook.com/SelangorTV

MediaSelangor
FACEBOOK : https://www.facebook.com/MediaSelangor
TWITTER : https://twitter.com/media_selangor
INSTAGRAM : https://instagram.com/mediaselangor
TELEGRAM : https://t.me/MediaSelangor

Video berkaitan