Klik Pilihan Mingguan

Tambah baik SELangkah, boleh semak premis risiko tinggi

Sistem SELangkah akan ditambah baik dengan menambah ciri ‘Peta dan Semakan Premis’ dan ‘Semakan Kendiri’ yang berfungsi untuk mengenal pasti premis yang telah dilaporkan terdedah kepada Covid-19.

Kandungan berkaitan