Tambah makrifat dalam ibadah

0
163

Maksud menambah makrifat dalam setiap ibadah yang dilakukan kepada Allah SWT.