Klik Video Pilihan Video Utama

Terapi percuma anak autisme

Kerjasama dijalin antara Menteri Besar Selangor (Pemerbadanan) (MBI) dengan Akademi Headstart dalam menyediakan pusat pendidikan kepada kanak-kanak autisme akan membantu mempercepatkan perkembangan golongan istimewa itu, melalui program intervensi awal

Video berkaitan