TVSelangor
Klik Video Pilihan Video Utama

Terima kasih pelabur, kami tetap bantu

Dato’ Teng Chang Khim mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada semua pelabur yang telah membawa pelaburan yang terbaik dan pihak Kerajaan Negeri melalui ‘Invest Selangor’ akan tetap membantu.

Video berkaitan