Klik

Tiada unsur politik dalam pengurusan masjid

Matlamat pelaksanaan pentadbiran masjid di Selangor diletakkan di bawah pengurusan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) adalah bagi mewujudkan tadbir urus yang baik serta bebas daripada sebarang aktiviti politik. Setakat ini, 50 masjid yang terpilih berada di bawah pentadbiran JAIS.

Video berkaitan