Dewan Negeri Selangor Klik Video Utama

Titah Pembukaan DNS 2017 – Part 5


Titah ucapan DYMM Sultan Selangor pada Istiadat Mesyuarat Pertama (Pembukaan) Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor yang Ketiga Belas tahun 2017

Video berkaitan