SelangorTV
Klik Video Pilihan Video Utama

Titik mula Selangor, gabung pakar akademik

Kerajaan Negeri memulakan langkah menggabungkan kepakaran yang terdapat di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) seluruh Selangor bagi memperkukuh dan memperhebat klusterisasi pendidikan – Majlis Temu Rapat Dato’ Menteri Besar bersama Naib Canselor & Pengurus Kanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Selangor

Video berkaitan