MES Video

Tuisyen percuma kepada pelajar SPM

Kelas Tambahan/Tuisyen PERCUMA disediakan untuk pelajar Selangor yang bakal menduduki SPM dan berasal dari keluarga berpendapatan kurang RM2,000 sebulan.

Bantuan pendidikan ini dijalankan di seluruh 56 DUN kepada pelajar lemah atau memperolehi keputusan sederhana.

Kandungan berkaitan