TVSelangor
Klik Video Pilihan Video Utama

TVET pilihan utama

Dato’ Menteri Besar, Amirudin Shari menggesa agar anjakan paradigma dilakukan dalam bidang Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET) supaya seimbang dengan bidang pendidikan yang lain. Bidang ini tidak boleh dijadikan pilihan kedua oleh pelajar, sebaliknya dijadikan pilihan utama bagi menyumbang pembangunan ekonomi negara.

Related posts